al-Huwaynî, al-Albânîs efterträdare?

Fråga: Stämmer det att du hade en dialog med Abû Ishâq al-Huwaynî i vilken du sade att han är din efterträdare?

Svar: Nej, det har jag inte sagt till honom.