al-Huwaynî, al-Albânîs efterträdare? Del 3

Fråga: Vi har blivit underrättade av vissa bröder i Egypten om att Abû Ishâq al-Huwaynî säger att du har gett honom tillstånd för att lära ut och att han är din efterträdare inom Hadîth. Stämmer detta med tanke på att vi från Jemen hör att mannen efter dig inom Hadîth är Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î?

Svar: Det finns oerhört många påståenden. Jag tror inte att någon av dem påstår det som du tillskriver dem. Jag säger inte något sådant om någon så länge jag lever. Jag vill att efterträdarna skall vara fler än en två personer.