al-Husayns huvud

Angående al-Husayns (radhiya Allâhu ´anh) huvud, så dödades han i Karbalâ’, nära Eufrat. Hans kropp begravdes i närheten av hans dödsplats. Hans huvud skickades till ´Ubaydullâh bin Ziyâd i Kûfah. Så rapporteras det av al-Bukhârî1.

Det har inte bekräftats att det skickades till Shâm fastän det har rapporterats. Att det har skickats till Egypten är en lögn enligt alla lärda.

Graven i Kairo, Egypten, är falsk. Varken al-Husayns huvud eller något annat finns i den. På 500-hundratalet, under ´Ubaydiyyahs era, transporterades graven dit från ´Asqalân. Strax efteråt orsakade Salâh-ud-Dîn al-Ayyûbî ´Ubaydiyyahs fall.

Åsikten som de lärda anser vara starkast är att al-Husayns huvud skickades till al-Madînah an-Nabawiyyah och begravdes där, vilket är sannolikt. Att det skall ha begravts i ´Asqalân hör till den största lögnen. Den graven uppkom efter 470, det vill säga mer än 430 år efter al-Husayns död. Därefter har de påstått att det har skickats till Kairo.

Nûhs grav i Buqâ´ innoverades på 700-hundratalet. Likaså är det en samstämmig lögn om att Ubayy bin Ka´bs grav är i Damaskus. Ingen annan grav frånsett vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav är bekräftad. Ibrâhîms (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav kan diskuteras.

1al-Bukhârî (3748).