al-Husayns blod i flaskan

Hâfidh Abûl-Khattâb bin Dihyah al-Kalbî sade:

I en dröm kunde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ses samla al-Husayns blod i en flaska. Även om det bara var en dröm, så var den sann och ingen förvirrande dröm. Dess berättarkedja bands samman av imamen av Ahl-us-Sunnah, den tålmodige under prövningen, Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal som sade: ´Abdur-Rahnân berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från ´Ammâr bin Abî ´Ammâr, från Ibn ´Abbâs som sade:

Jag drömde om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som mitt på dagen höll i en flaska som han samlade blod i. Han var rufsig i håret och dammig. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Vad är det?” Han svarade: ”Det är al-Husayns och hans anhängares blod som jag samlar alltsedan idag.”

´Ammâr sade:

Vi lade den dagen på minnet. Det var dagen han dödades.”1

1Ahmad. Autentisk berättarkedja enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (6130), Ahmad Shâkir i ”al-Musnad” (4/26) och al-Qurtubî i ”at-Tadhkirah” (566).