al-Hawâlî – Salafî eller vilsen innovatör? Döm själv!

14 – Safar al-Hawâlî sade i sin bok vari han tilltalade styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ i Saudiarabien som för övrigt är de lärdas elit i dag:

”Hädanefter och efter att presenterat fallet och dess branscher, strategier och förväntningar från första början, ställs frågan om det fortfarande handlar om vädjan om hjälp, vilket de lärda, de förträffliga bröderna och den första åsikten, anser… När det väl kommer till kritan så är verkligheten en annan. Kommittén säger att det handlar om vädjan om hjälp medan de andra säger att det handlar om ockupation.”1

1”Wa´du Kissinger”, sid. 126-127