al-Hasan al-Basrî har inget med Qadariyyah att göra

146 – Håll fast vid er kunskap – må Allâh förbarma Sig över mig och er – att det finns en typ av Qadariyyah som säger att al-Hasan al-Basrî är deras ledare. Detta är ren lögn. Allâh har upphöjt al-Hasan över Qadariyyahs åsikt. Härmed kommer vi att nämna rena motsatsen från al-Hasan.

147 – Khâlid bin al-Hidhâ’ sade:

”Det kom en man till oss från Kûfah. Han brukade hålla sig borta från al-Hasan efter att ha fått reda på vad han hade sagt om ödet. En dag träffade mannen al-Hasan och frågade honom om versen:

”Men de fortsätter att föra fram motstridiga åsikter, utom de hos vilka Allâhs nåd fått verka. Och därför har Han skapat dem.” (11:119)

al-Hasan sade:

”Människor som Allâh förbarmar Sig över skils inte åt. Och därför har Han skapat dem. Han har skapat paradiset till paradisets folk och helvetet till helvetets folk.” Från den dagen brukade mannen försvara al-Hasan.”

148 – al-Hasan sade:

”Bläcket har torkat, beslutet har tagits och ödet har fullbordats för att man skall handla utmed Boken, bekräfta sändebuden, uppnå lycka om man handlar och fruktar och uppleva olycka om man förtrycker och överskrider gränser.”

149 – al-Hasan sade om versen:

”Och ni kan inte – och inte heller dem som ni tillber – locka någon som vänder sig från Honom, utom den som redan skall till helvetet.” (37:161-163)

”Djävlarna prövar endast dem som Allâh (´azza wa djall) har bestämt skall hamna i helvetet.”

150 – Khâlid bin al-Hidhâ’ sade:

”al-Hasan brukade inte tala om ödet när jag reste iväg. När jag sen kom tillbaka, hörde jag hur folket sade att al-Hasan hade sagt det ena och det andra. Jag gick då hem till honom och sade: ”Abû Sa´îd! Skapades Âdam till himlen eller jorden?” Han sade: ”Vad är det för fråga, Abû Manâzil?” Jag sade: ”Jag vill veta.” Han sade: ”Han skapades till jorden.” Jag sade: ”Vad anser du om han hade hållit sig borta från trädet och inte ätit från det?” Då sade han: ”Det var oundvikligt att han skulle äta från det, ty han skapades till jorden.”

151 – al-Hasan sade:

”Den som förnekar ödet, förnekar Allâh. Allâh (´azza wa djall) har sannerligen förutbestämt skapelsen, livslängden, längden på prövningarna och längden på fördelningen. Den som då förnekar ödet, förnekar Qur’ânen.”

152 – Qadariyyahs påstående om al-Hasan har runnit ut i sanden. De påstår att han är deras Imâm, förbryllar människorna och ljuger om al-Hasan. De har förvillats långt bort och förlorat den största förlusten.