al-Harîrîs sångcirklar

al-Aflâkî sade:

”at-Tabrîzî berättade för dem om en välsignad och godhjärtad man i Damaskus vid namn Shaykh ´Alî al-Harîrî. Om han bevittnade en sångcirkel och fick syn på en människa, blev hon till hans elev. Han var iklädd trasiga kläder så att hela hans kropp syntes under sångcirkelns gång.

När kalifens son fick reda på det ville han bevittna hans sångcirkel. Väl på plats fick Shaykhen syn på honom varvid han genast blev hans elev och tog på sig kläderna. Kalifen, som befann sig i Egypten, hörde nyheten och blev mycket ledsen. Han ville döda Shaykhen, men så fort han såg Shaykhens ansikte blev han genast hans lojale elev.

Även kalifens hustru Khâtûn ville se Shaykhen, så de skickade ett bud efter honom. Då han hade ställt sig framför henne ville hon kyssa hans hand, men Shaykhen fick erektion och satte sin penis i hennes hand och sade: ”Det är detta du vill.” Därefter började hans sångcirkel.”1

1Manâqib-ul-´Ârifîn (2/217) av al-Aflâkî.