al-Halabî vill vända blad

al-Halabî sade:

”Dessa frågor bör avslutas nu.”

Därefter sade han:

”Efter alla dessa år säger jag inte att de skall avslutas liksom metod- och trosrelaterade frågor granskas. Dessa frågor har granskats och sanningen är klar och tydlig.”

Vilken är sanningen som har klargjorts? Är det att de skall fördömas för sin avvikande ideologi och därmed bojkottas tillsammans med dem som godkänner dem eller stödjer dem och följaktligen uteslutas från Salafs metodik? Eller har deras oskuld bekräftats så att de förblir inom Salafs metodik? Om det första alternativet är korrekt, så undrar jag varför du vidhåller att de tillhör Salafs metodik. Och om det andra alternativet är korrekt, så undrar jag hur deras oskuld är bekräftad. Folk har ju tillgång till anklagelserna mot dem. Det finns inget som tyder på att de har tagit tillbaka sina fel, erkänt dem eller ångrat sig inför Allâh för dem.

Därpå undrar jag hur något som påverkar religionen negativt skall avslutas. Hur skall det tigas om något så allvarligt och vidrigt? På samma sätt som vi ser upp till religionen så ser vi även allvarligt på allt som påverkar den negativt. Ser du inte hur Salaf rapporterade allt religionsrelaterat? De framförde allt som hade med religionen att göra. Allt som var till religionens fördel förkunnade de för att det skulle följas och tillämpas. Allt som påverkade religionen negativt förkunnade de för att det skulle kännas igen och undvikas. Läs om du vill exempelvis följande böcker:

1 – al-I´tisâm av ash-Shâtibî.

2 – al-Ibânah al-Kubrâ av Ibn Battah.

3 – ash-Sharî´ah av al-Âdjurrî.

Att säga att frågan skall avslutas är inte lämpligt i den här situationen. Den skall avslutas om folk har motsagt Sharî´ah och sedan ångrat sig. Det är då som frågan avslutas och begravs.