al-Halabî vill inte att folk skall splittras på grund av deras syn på individer

al-Halabî sade:

”Det får inte fortsätta vara så att man prövar folk med individer och orsakar splittring på grund av individer.”

Vet du inte att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) prövade slavinnan och frågade henne ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Då frågade han: ”Vem är jag?” Då svarade hon: ”Du är Allâhs sändebud.” Han sade: ”Frigör henne. Hon är sannerligen troende.”1

Är inte det en prövning? Har det inte rapporterats att Ahmad bin Hanbal sade:

”Om du ser en person förtala Hammâd bin Salamah så skall du misstänka hans islam. Ty han var hård mot innovatörerna.”

Abû Zur´ah (rahimahullâh) sade:

”Om du ser en person från Kûfah förtala Sufyân ath-Thawrî och Zâ’idah så skall du inte tvivla på att han är en Râfidhî. Om du ser en person från Levanten förtala Makhûl och al-Awzâ´î så skall du inte tvivla på att han är en Murdji’î. Håll fast vid din kunskap att alla dessa sekter är enade om att hata Ahmad bin Hanbal. Ty det finns inte någon bland dem utan att han har skjutit dem med en pil i hjärtat som de inte kan återhämtas ifrån.”

Nu´aym bin Hammad sade:

”Om du ser en person från Irak förtala Ahmad bin Hanbal så skall du misstänka hans religion. Om du ser en person från Khurâsân förtala Ishâq bin Râhûyah så skall du misstänka hans religion.”

Bevisar inte detta att det skall frågas om den misstänkte och att hans uttalanden skall utgöra ett bevis för hans tillstånd?

1Muslim (538).