al-Halabî är en politiker i Da´wah

Fråga: Personen säger också:

”De lärda som har avvisat ´Alî al-Halabî har missförstått hans ord.”

Svar: Framför ett definitivt bevis och ett slående belägg för det. Mannen är en politiker i Da´wah. Därför har han kommit Takfîriyyûn och innovatörerna nära på sitt forum som heter ”Li kullis-Salafiyyîn”. Vi har tjugo års erfarenhet av mannen. Vi har skyddat och försvarat honom. När han då visade sina tänder, sade vi om honom det som vi är ålagda.

Han prisar ´Adnân ´Arûr som har sina osunda regler och misslyckade principer och likaså prisar han Muhammad Hassân. Det har bekräftats via en pålitlig persons förmedling att han talar utmed panteismen. Han sade:

”Allâh är min Herre. Jag vill inte ha någon annan än Honom. Finns det någon annan realia än Hans?”1

Därtill stödjer han den egyptiska revolten och demonstrationerna. Trots det rättfärdigar han honom. Vi har många, många anmärkningar.

Han är känd för sitt dåliga tillvägagångssätt i Europa som han besöker. Ett exempel på det är att Abûl-Hasan skrev ett fredsavtal i Europa, Storbritannien, och band fast dem med al-Halabî och Salîm al-Hilâlî. När vi varnade för Abûl-Hasan, började de stödja och försvara honom.

Vi söker skydd hos Allâh från att tala om en person utan rättmätiga bevis. Allâh vet att när jag avvisade ´Abdul-´Azîz ar-Rayyis, lämnade jag många av hans uttalanden som kan tolkas på olika sätt. Vi gräver alltså inte efter fel. Vi går endast efter det som inte kan misstolkas och som motstrider uttryckliga bevis.

Fråga: Vi skulle vilja att ni råder oss om hur vi skall behandla människor som sprider liknande frågor.

Svar: De har samma dom som de innovatörer och vilsna människor som de försvarar. Om jag hade varit i ert ställe, skulle jag ha bojkottat dem som en säkerhetsåtgärd. Men i och med att jag är hemma i al-Madînah, låter jag ingen av dem komma nära mitt hem.