al-Hadjûrî samlar profetens och följeslagarnas fel

Fråga: Det finns systrar som försvarar al-Hadjûrî och säger att meningsskiljaktigheten mellan honom och de lärda är inom frågor som man ursäktas för och att han har tagit tillbaka sina fel, att det rör sig om Idjtihâd-frågor och inte fundamentala sådana och att de är som meningsskiljaktigheterna mellan följeslagarna. Stämmer det?

Svar: Först och främst är deras påstående att han har tagit tillbaka det ett perfekt vittne för dem som kritiserar honom. Det betyder att de inte hade fel och att de inte pratade tomt prat och att kritiken är relevant. De undrar varför vi kritiserar honom för frågor som han har tagit tillbaka. Varför kritiserar ni dem som kritiserar honom?

På en föreläsning tog han upp sex fel som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gjort och nämnde dem för lekmännen. Vem innan al-Hadjûrî har samlat Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fel? Och han gjorde det bland lekmännen i Hadhramawt. De fördömde och förkastade honom för det. Shaykh al-Fawzân blev frågad om det och han uttalade sig1. Å ena sidan säger de att han har tagit tillbaka det. Å andra sidan forskar hans elever om att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde fel. Varför forskar ni kring det? Finns det inget annat att forska om än Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fel?

I boken ”al-Djumu´ah” samlar han följeslagarnas fel. Han tog upp ett tiotal fel. Vem innan dig har gjort så? Varför skall vi ledas av känslor? I stället skall man tacka Allâh för att bröder råder. Gör man fel måste man få råd.

Ve dig om du säger att al-Hadjûrî har gjort fel. Men det är dock lätt att säga att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde fel.