al-Hadjdjâwî om domen för att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ

Det är Sunnah att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ och det är bättre än att skänka motsvarande värde i pengar. Det är Sunnah att äta en tredjedel av slakten, skänka en tredjedel och ge en tredjedel i välgörenhet. Det är tillåtet att äta upp allting bortsett från en Ûqiyyah1, annars får han stå för det2. Det är förbjudet för den som skall slakta att ta något av sitt hår, sina naglar och sin hud under de tio första dagarna.

1 al-Fawzân sade: ”Det vill säga om man skulle äta upp allt bortsett från en liten bit.” (ash-Sharh al-Mukhtasar (2/586))

2 Ibn ´Uthaymîn sade:  ”Om han äter upp allting själv, får han stå för den minsta biten som kan kallas för ”kött”. Exempel på det är personen som slaktar ett lamm och sätter allting i frysen och äter upp det. Han blir nu ålagd att skänka i välgörenhet en så liten bit att den kan kallas för ”kött”. (ash-Sharh al-Mumti´ (7/528))