al-Habashî förlitar sig på okända återberättare

När Ibn Hibbân kategoriserar en person som pålitlig, måste hans kategorisering betraktas mycket varsamt och aktsamt eftersom han motstrider de lärda när han anser att okända återberättare är pålitliga. Det skall inte förstås oinskränkt, vilket ´Allâmah al-Mu´allimî har förklarat i ”at-Tankîl”1 som jag har kommenterat. Referera i det här ämnet även till min avvisning av Shaykh al-Habashî. Han förlitar sig mycket på de okända återberättarna som är pålitliga enligt Ibn Hibbân.

1at-Tankîl (1/472-473).