al-Ghumârîs Takfîr på Salafiyyûn?

Ahmad al-Ghumârî sade:

Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och är hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer:

1 – En typ är känd för det namnet. De har beskrivits som tillgjorda och extrema i religionen och att vi skall se ned på våra böner och fasta i jämförelse med deras böner och fasta.

2 – Dagens vilsna (eller Dagens kättare?!?!) (ملاحدة العصر). De har beskrivits som dumma och unga och kännetecknas av rakade huvuden.

När Satans horn dök upp i Nadjd mot slutet av 1000-talet och hans prövning blev utspridd, tillämpade alla lärde de hadîtherna på honom och hans anhängare, ty denna sorts avvikande Khawâridj hade inte funnits innan.”1

För det andra: Han syftar på Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och i samma bok2 kallar han folket i Nadjd för ”de behornade” (القرنيون). Det är en ren lögn och en tydlig synd därför att han beskriver dem på ett sätt som inte alls stämmer in på dem utan på andra. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Och de som beskyller troende män och troende kvinnor för något som de inte har begått, tar på sig ansvaret för grovt förtal och en uppenbar synd.”3

Abûd-Dardâ’ berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som felaktigt beskyller en person för något, hålls fast i helvetets eld av Allâh till dess att hans beskyllning besannas.”4

Ibn ´Umar berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som säger något felaktigt om en troende skall Allâh låta dricka av helvetets invånares var till dess att han kommer ut därifrån.”5

1Mutâbaqat-ul-Ikhtara´ât al-´Asriyyah, sid. 76

2Sidorna 50 och 127.

333:58

4at-Tabarânî i ”al-Awsat” (8/380). God berättarkedja enligt Ibn-ul-Mundhir.

5Ahmad, Abû Dâwûd och at-Tabarânî som lade till formuleringen:

”… vilket han inte kommer att göra.”