al-Ghudayyân om Djamâ´at-ut-Tablîgh och al-Ikhwân al-Muslimûn

Dessa grupper har kommit till oss och sysselsatt sig med dåliga rörelser. De attraherar människorna och speciellt ungdomarna. De vill inte ha äldre människor. De har inget med dem att göra. Istället kommer de till killarna på mellanstadiet, gymnasiet och universitet. Detsamma gör de i förhållande till tjejerna.

Idag har al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh till och med en propaganda på flickskolorna. Varför kan man inte vara med sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) istället för en indier1 eller en egyptier2?

1 Djamâ´at-ut-Tablîghs grundare.

2 al-Ikhwân al-Muslimûns grundare.