al-Ghudayyân avråder från Sayyid Qutb

Fråga: ´Adnân ´Ar´ûr säger:

“Jag känner inte till att någon har talat om metodiken (Manhadj) såsom Sayyid Qutb har gjort. Det mesta han har skrivit är korrekt. Till hans största verk hör ””Fî Dhilâl-il-Qur’ân””, “Ma´âlim ´alât-Tarîq”” och “”Limâdhâ a´damûnî””.”

Han säger själv att han inte läst dessa böcker samtidigt som han råder ungdomarna att läsa dem. Vad säger ni om detta?

Svar: Svaret är att ungdomarna avråds från att läsa dessa böcker och att de i stället håller sig till Qur’ânens och Sunnahs riktlinjer och det som de fyra  kaliferna, resten av följeslagarna och efterföljarna var upprättade på.