al-Ghazâlîs syn på al-Khomeinis ledarskap

Det är inte politiskt, vist, klokt eller logiskt att dölja våra fienders pinsamheter och väldiga fel. al-Ghazâlî sätter kronan på sin kärlek till Râfidhah genom att lova al-Khomeini tro och lydnad. Han fastställer det genom att säga klart och tydligt:

”Muslimerna kommer inte att enas så länge de inte enas bakom Imam al-Khomeini.”1

Det är obligatoriskt att avslöja dessa författare som anklagar dem som kallar till Sunnah och Salafs metodik för falskheter samtidigt som de sympatiserar med och visar ren kärlek och uppriktig lojalitet till muslimernas fiende som vill utrota dem och förbannar deras företrädare och i synnerhet de rättfärdiga och martyrerna bland Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och de muslimer som följer deras väg.

1 al-Khomeini; Dimâ’, Takhrîb wa Irhâb.