al-Ghazâlîs förhållande till Sunnah

Vad gäller hans – al-Ghazâlî –  kunskapsförråd, så är han tom. Vid ett tillfälle var vi på en bjudning som hölls av en av ´Abdullâh bin Ibrâhîm al-Ansârîs ministeriums anställda. Det kom på tal att en person förrättar två Rak´ât för moskén under tiden som imamen predikar på fredagen. al-Ghazâlî fördömde denna bön och sade:

”Jag tycker inte om att man förrättar bönen under tiden imamen predikar.”

Efteråt sade jag till honom att man inte kan göra Idjtihâd om det finns bevis från Qur’ânen och Sunnah:

”Jag anser att du vet att profeten (´alayhis-salâm) sade:

”Om någon av er kommer på en fredag medan imamen predikar, så skall han förrätta två korta Rak´ât.””

Då sade han:

”Jo, men Imâm Mâlik anser inte att man skall be dessa två Rak´ât.”

Allâhu Akbar! Diskussionen blev något häftigare, men den blev aldrig riktigt het. Han ändrade inte sig trots att det finns autentisk hadîth i frågan. Han har många liknande förhållanden till Sunnah.