al-Ghazâlîs avvikelser i “Ihyâ’ ´Ulûm-id-Dîn”

Den här boken – Abû Hâmid al-Ghazâlîs ”Ihyâ’ ´Ulûm-id-Dîn” – har kritiserats ur två synvinklar:

1 – Vad gäller det första avsnittet i boken som handlar om dogmen, så antar han Ashâ´irahs dogm. Ashâ´irahs dogm motsäger Ahl-ul-Hadîths dogm och framför allt Imâm Ahmad (rahimahullâh). Han förvränger verserna och hadîtherna om Allâhs egenskaper däribland Allâhs (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Han förklarar den versen i enlighet med de senares förklaring.

2 – Han tenderade till Tasawwuf. Han var faktiskt dränkt i det.

120:5