al-Ghazâlî var en reformator och kallare

När det kommer till kassettband kommer flera människor till mig och säger att Djamâl-ud-Dîn al-Afghânî och Muhammad ´Abduh gick endast med frimurarna för att ha kunskap om dem och att de för övrigt var förträffliga lärda. Därtill säger de till mig att inte tala om dem eller Muhammad al-Ghazâlî och om jag måste tala om Muhammad al-Ghazâlî så skall jag endast prata om hans böcker och inte om honom.

Jo, jag skall tala om honom därför att hans böcker har blivit som tidskrifter; varje vecka trycker han en ny bok. Jag har inte tid att behandla varje bok som trycks. Visst är Muhammad al-Ghazâlî en reformator och en stor kallare, men till villfarelsen.