al-Ghazâlî om Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî

al-Ghazâlî sade:

”Jag blev förvånad när en lärd från Mauretanien – som är ett land som följer Mâlik – sade under sin lektion i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské:

”Mâlik bin Anas anser inte att kvinnans ansikte är ´Awrah, men jag har inte samma åsikt som Mâlik bin Anas.”

Det är inte bara Mâlik som har den åsikten. Alla andra imamer har den åsikten bortsett från en mycket svag rapportering från Ahmad bin Hanbal som motstrider hans rättsskolas slutgiltiga åsikt, vilket Ibn Qudâmah al-Hanbalî sade. Att Shaykh ash-Shanqîtî – må Allâh förlåta honom – inte håller med eller håller med gör ingen skillnad. Det påminner mig om poetens ord:

De säger att det inte är tillåtet enligt dem
Vem är ni att ni skall ha något att säga till om?1

Om al-Ghazâlî ser så på Shaykh, Imâm och ´Allâmah ash-Shanqîtî som var sin tids imam, undrar man hur han ser på de andra lärda. Jag har inte sett någon se upp till sig själv som denne stackars al-Ghazâlî. Den som känner till al-Ghazâlî och Shaykh Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî vet att al-Ghazâlî jämfört med ash-Shanqîtî är som en katt jämfört med ett lejon. Må Allâh förbarma Sig över personen som känner till sin egen kapacitet. Vi söker Allâhs skydd mot stolthet och egenkärlek. Hur kan du därtill anse att denna stora imams åsikt inte spelar någon roll till skillnad från din som spelar roll?

1 Humûm Dâ´iyah, sid. 141-142.