al-Ghazâlî och Hadîth

Dagens al-Ghazâlî har bekämpat Ahl-ul-Hadîth oerhört mycket. Han har förtalat dem och förlöjligat dem. Han var en rationalist som lät intellektet gå före Sunnah. Han hade som vana att hålla fast vid svaga hadîther och bygga domar, trosläror och annat på dem. Samtidigt förkastade han autentiska hadîther och sade till människorna:

”En hadîth är autentisk om den godkänns av mitt intellekt ehuru dess berättarkedja är svag. Tillika förkastar jag den autentiska hadîthen om den inte går ihop med mitt intellekt.”

Han lät sitt intellekt utgöra ett kriterium till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. Han skrev en bok benämnd ”as-Sunnah an-Nabawiyyah bayn Ahl-il-Fiqh wa Ahl-il-Hadîth” vari han förtalade Hadîth och Ahl-ul-Hadîth. Han gjorde narr av vissa hadîther och hade åsikter som motstred samstämmigheten. Han hyllade Ahl-ul-Bid´a och tillämpade både deras och västerlänningarnas tankesätt, domar och lagar. Han förespråkade kvinnans frihet och menade att hon har rätt till alla posteringar i samhället frånsett det högsta maktinnehavet. Han tillät och förbjöd som han själv ville utan bevis.