al-Fawzâns varning för as-Sâbûnîs Qur’ân-tolkning

Den senaste tiden har Shaykh Muhammad ´Alî as-Sâbûnîs Qur’ân-tolkning med rubriken ”Safwat-ut-Tafâsîr” (Qur’ân-tolkningarnas elit) kommit ut. Det är en rubrik som drar till sig uppmärksamhet eftersom den gör anspråk på att författaren har omfattat de andra Qur’ân-tolkningarna, filtrerat dem och endast tagit med dem som autentiskt förklarar Allâhs bok. Han fastställde det med underrubriken som säger att boken omfattar det rapporterade och logiska enligt de mest autentiska böckerna. Jag var en av dem som attraherades av rubriken. Till följd därav började jag läsa boken. Det tog inte lång tid förrän jag såg att den består av trosrelaterade fel som härrör från böcker som inte alls är de mest autentiska Qur’ân-tolkningarna.

I och med att boken har spridits och hamnat hos många som inte kan skilja mellan rätt och fel, beslöt jag mig för att skriva ned anmärkningarna i boken och sprida dem bland läsarna för att rena mitt samvete och vilja Allâh, Hans sändebud, muslimernas ledare och deras lekmän väl.

Dessa anmärkningar består av två typer:

1 – Allmänna anmärkningar som ger en generell bild av boken.

2 – Detaljerade anmärkningar i vilka jag visar felens plats med hjälp av volym, sida och rad. Sedan går jag in på felen och avvisar dem kortfattat.