al-Fawzâns studier under Ibn Humayd

Fråga: Ni var klara med grundskolan 1371. Därefter slöt ni er till det vetenskapliga institutet i Buraydah 1373. Hur drog ni nytta under den här perioden?

Svar: Jag fortsatte mina studier från läroplanen. I Buraydah gick jag till den ädle Shaykh ´Abdullâh bin Muhammad bin Humayds (rahimahullâh) lektioner. Jag medverkade på vissa av hans lektioner, men jag var upptagen med skolgången. Till följd därav nöjde jag mig med att gå på hans lektioner och lyssna på dem. Jag drog mycken nytta av honom. Må Allâh benåda honom.