al-Fawzâns senaste beröm till Djamâ´at-ut-Tablîgh

Fråga: Råder du mig att gå ut med Djamâ´at-ut-Tablîgh och i synnerhet med tanke på att vi har hört att du har prisat dem den senaste tiden?

Svar: Den som säger att jag har prisat dem är en lögnare. Jag prisar inte dem. Jag prisar ingen annan än Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som kallar till Tawhîd och den sanna trosläran och lär människorna den nyttiga kunskapen. Det är dem som vi befaller muslimen vara med.

Angående innovatörerna och folk som inte bryr sig om Tawhîd och inte lägger någon vikt vid den och praktiserar innovationer, varnar vi för dem på det hårdaste sättet.