al-Fawzâns relation till as-Sa´dî och Ibn ´Uthaymîn

Fråga: Ni har ju fått träffa Shaykh ´Abdur-Rahmân as-Sa´dî (rahimahullâh). Kan ni berätta något om den träffen?

Svar: Ja. Jag brukade besöka honom och sitta med honom. Han var vänlig när han ställde mig frågor och brukade skänka mig några av sina verk. Må Allâh benåda honom.

Fråga: Träffade ni även Shaykh Muhammad bin ´Uthaymîn (rahimahullâh) på den tiden?

Svar: Shaykh Muhammad bin ´Uthaymîn var min kamrat inom konsulten under vallfärden. Vi brukade sitta tillsammans med honom och dra nytta av honom.