al-Fawzâns råd till ungdomarna om Djarh wa Ta´dîl

publicerad
29.06.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/tf–14330605.mp3

Datum: 1433-06-05/2012-04-26

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Finns det Djarh wa Ta´dîl i dag?

Svar: Bröder! Vad är detta ni frågar om Djarh wa Ta´dîl? Sök kunskap nu. Sök kunskap och grunder. Ni kan inte ens grunderna. Sysselsätt er med studier steg för steg.