al-Fawzâns råd till muslimerna i Frankrike

Fråga: Kan ni råda era söner i Frankrike i allmänhet och de moskéansvariga i synnerhet?

Svar: Jag ber Allâh att Han låter oss och dem känna till sanningen och stabilisera oss på den. Jag råder dem att söka nyttig kunskap under de pålitliga lärda som har en sund lära. De skall lära sig och lära ut. De skall söka kunskap och sedan lära ut den till sina medmänniskor. Det är räddningen för allihop. Det består av en väldig belöning och en stor godhet.