al-Fawzâns förord till ”Qam´-ud-Dadjâdjilah”

I dag har det dykt upp många människor som sätter muslimerna på prövning. En av dem är en person vid namnet Hasan bin Farhân al-Mâlikî från södra Saudiarabien. Han har börjat kritisera Ahl-us-Sunnah och stödja Ahl-ul-Bid´ah. Han har flera skrifter som han har samlat ihop i en bok vid namnet ”Qirâ’ah fî Kutub-il-´Aqâ’id”. Han har fyllt den med lögner om Ahl-us-Sunnah och deras böcker. Allâh har emellertid fått Mashâyikh att förstöra hans tvivel, avtäcka hans avvikelse och avslöja hans lögn. En av dem är den ädle Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Faysal ar-Râdjhî med sin bok ”Qam´-ud-Dadjâdjilah”. Hans bok lever upp till syftet med avvisningen av den här lögnaren och dem som står bakom honom:

لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

”Du känner dem inte, men Vi känner dem.”1

Må Allâh belöna honom väl.

Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
1423-08-15/2002-10-21

1 9:101