al-Fawzâns förord till ”Dahr Iftirâ’ât Ahl-iz-Zaygh wal-Irtiyâb”

Jag har läst vad den ädle Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî har skrivit i sin avvisning av boken ”Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb Dâ´iyah Islâhî wa laysa Nabiyyan” som är skriven av Hasan bin Farhân al-Mâlikî. I den här boken ger han sig på Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och säger sig avvisa hans väldiga bok ”Kashf-ush-Shubuhât”. Den prövade författaren nöjde sig emellertid inte med detta pinsamma arbete, utan gick ännu mer vilse och började ge sig på de största lärda i islam med sina lögner och plagiat. Han försökte kritisera det som islams imamer hade skrivit i sina böcker när de klargjorde den sanna trosläran och krossade de fula troslärorna.

Jag fann att Shaykh Rabî´s avvisning var uppfyllande i ämnet, fint i tillvägagångssättet och krossande mot motståndet. Må Allâh belöna honom med en god belöning och utmärka honom för att ha stött sanningen och krossat lögnen och dess folk.

Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
1423-08-09/2002-10-15