al-Fawzân: Vaccineringen mot Covid-19 är en gåva från Allâh

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uHmpPeeGo2A

https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/534695

Först och främst tackar vi Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) för Hans uppenbara och dolda gåvor. Därefter tackar vi vårt kära land för den medicin och den vård som de förser muslimerna med och andra åtgärder som sker med Allâhs tillstånd. Detta är Allâhs nådiga gåva till oss och till alla människor, men de flesta människor är inte tacksamma. Vi tackar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) för denna underlättnad och möjlighet som Han har gett oss då Han har låtit oss ta del av givande och nyttiga åtgärder inom medicin och sundhet. Allt detta är emellertid åtgärder medan själva sundheten kommer från Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Vi hoppas att Allâh nyttar med dessa åtgärder och att Han nyttar vår förnuftiga regering för alla nyttigheter som den förser medborgarna med, framför allt de behövande, men också människorna i allmänhet. Vi tackar den för dess mödor. Vi ber Allâh att Han förser den med än fler möjligheter och utökar dess framgång och bistånd till den. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har tvivelsutan befallt åtgärder. Dock ska människor inte förlita sig på åtgärder; de ska förlita sig på Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).