al-Fawzân skriver förord till böcker som förtalar de lärda

Fråga: Jag har läst en bok som ni har skrivit förordet till. Däri finns dyrbar information samt varning för individer vid namn och att de är Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâlah. Jag har gagnats av den. Däremot råkade jag på någon som sade att boken bidrar med prövningar och förtalar de lärda och till följd därav skall den inte läsas. Vad säger ni?

Svar: Jag varken rentvår eller prisar mig själv. Jag kan göra fel. Men om du hittar ett fel som motstrider Qur’ânen och Sunnah, skall du uppmärksamma oss om det. Att säga att boken är olämplig utav lust och medkänslor för andra är inte tillåtet. Det är orättvist. Tala sanning även om den är till din nackdel. Jag är beredd. Om du hittar fel i boken, skall du skriva ner det och skickade det till mig. Jag är – om Allâh vill – beredd på att ta tillbaka det. Men bara för att den inte stämmer överens med din läggning eller någon annans läggning, så är det inte den som skall utgöra ett kriterium till de lärdas böcker.