al-Fawzân om varför han inte är i TV-rutan

Fråga: Ni vet vilken inverkan TV:n har, på gott och ont. Anser ni inte att ni kan gagna människorna och sprida kunskap om ni är med i TV?

Svar: Kunskap sprids inte bara via TV. Idag sprids kunskapen på många sätt. Det som inte kommer i TV kommer i moskéerna, från predikstolarna och under föreläsningarna. Kunskapen kan som sagt spridas på många sätt och är inte begränsad vid TV:n.

Den som övertygas av att komma med i TV, gör det. Och den som inte gör det, har många andra alternativ.