al-Fawzân om ungdomar som blir kallade för ”Djâmiyyah”

Fråga: Ni nämnde att de som följer falskheten har som vana, genom historiens gång, att ge dem som följer sanningen öknamn för att locka människorna från dem. Vi är en grupp studenter som manar till att man håller fast vid Salafs metodik och enas kring de stora lärda och makthavarna och varnar för Ahl-ul-Bid´ah. Trots det anklagas vi för att vara Djâmiyyah. Vi har fått det öknamnet. Denna fråga har ställts flera gånger. Vad råder ni?

Svar: Mitt råd är att ni fortsätter med er uppgift. Ni befinner er i ett bra tillstånd. Bry er inte om dem som talar på detta vis. Det är de som syndar. Ni har inget med det att göra.