al-Fawzân om Tawâf runt gravar

Publicerad: 2011-03-01
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning: al-Farq bayn at-Taysîr ash-Shar´î wal-Mu´âsir

 

Det är endast tillåtet att göra Tawâf runt Ka´bah. Man gör inte Tawâf runt något på jorden bortsett från Ka´bah. Detta gäller även byggnader, profeters gravar och rättfärdiga människors gravar. Tawâf är dyrkan. Om man gör Tawâf runt en grav för att komma liket närmare, så är handlingen större avguderi. Och om han gör det för att komma närmare Allâh och att platsen är förträfflig, så är det en ful innovation. Det är alltså endast tillåtet att göra Tawâf runt Ka´bah.