al-Fawzân om tandfilning

Fråga: Vad är domen för att en kvinna filar sina tänder?

Svar: Om hon gör det för att fixa till sina tänder för att det finns en brist i dem, är det tillåtet att rätta till dem med fil eller något annat.

Om hennes tänder är fina utan några brister är det inte tillåtet att fila dem. Ty det är nonsens och ett sätt att ändra på Allâhs skapelse.