al-Fawzân om studenter som förtalar de lärda som Ibn Djibrîn

Fråga: Hur råder ni de studenter som sysselsätter sig med att förtala vissa lärda och studenter och förklara dem som innovatörer? Exempel på det är de som säger att Shaykh ´Abdullâh bin Djibrîn (rahimahullâh) och andra är innovatörer. Hur råder ni dessa?

Svar: Detta hör till prövningen. Detta hör till prövningen. Detta är från Satan. De är ålagda att söka kunskap från de lärda och inte sysselsätta sig med att förklara andra vara innovatörer, syndare och otrogna. Sysselsätt er med att söka kunskap. Efter att de har uppnått en nyttig kunskap, kommer de att kunna skilja mellan innovationer och Sunnah och innovatörer och Ahl-us-Sunnah. Detta kommer efter att de har studerat. Nu är de bara studenter eller nybörjare. De skall inte sysselsätta sig med dessa frågor och inte heller skall de lyssna på dem som sprider dem och splittra människorna.