al-Fawzân om Siwâk-användning under fredagspredikan

Publicerad: 2011-06-20
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5414

 

Fråga: Är det tillåtet att använda sig av Siwâk, besvara en hälsning eller be om barmhärtighet för den som nyser under fredagspredikan?

Svar: Inget av det är tillåtet då det hör till rörelserna. Inget av det är tillåtet under fredagspredikan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om du säger ”Håll tyst” till din vän medan imamen predikar, har du talat ett lättsinnigt tal1.”2

1 Imâm an-Nawawî (rahimahullâh) sade: ”Det vill säga ett fruktlöst, uselt, falskt och avslaget tal.” (Sharh Sahîh Muslim (6/121))

2 al-Bukhârî (2/16), Muslim (2/583) m fl.