al-Fawzân om Shî´ahs slakt och fiske

Fråga: Vad anser ni om Shî´ahs slakt som de själva står för? Vad anser ni om att köpa havsdjur från Shî´ah och avgudadyrkarna?

Svar: Precis som ni har hört är fiske tillåtet och är inte i behov av att slaktas oavsett om det kommer från Shî´ah eller någon annan. Dess död är dess slakt och inget mer.

Angående slakt, är den inte tillåten från någon som sätter någon vid Allâhs sida vare sig det är Shî´ah, Sûfiyyah eller gravdyrkare. Varenda en som faller i större avguderi, som att tillbe någon annan än Allâh, be om skydd av någon annan än Allâh, offra för någon annan än Allâh eller avlägga eder för någon annan än Allâh, slaktar en förbjuden slakt eftersom han är en avgudadyrkare och hedning. Det är regeln. Den som dyrkar någon annan än Allâh får sin slakt förbjuden, oavsett om han är Shî´î, Sûfî eller någonting annat.