al-Fawzân om Sayyid Qutbs martyrium

På sidorna 195 och 395 upprepar han – Muhammad ´Alî as-Sâbûnî – frasen ”islams martyr” och avser Sayyid Qutb (rahimahullâh) när han citerar honom för att förklara vissa verser. Detta med tanke på att det inte är tillåtet att fastställa martyrium åt någon individ så länge det inte finns bevis för det i Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal. Vi fastställer inte paradiset åt någon individ utan bevis. Däremot hoppas vi på det bästa för muslimerna som gör goda handlingar och fruktar för muslimerna som syndar.