al-Fawzân om Sayyid Qutbs Idjtihâd

Fråga: Jag hörde hur ni blev frågade huruvida Sayyid Qutb belönas för sin Idjtihâd inom det som han har gjort fel och att ni svarade att han inte tillhör dem som är berättigade till Idjtihâd för att få den belöningen. Har betydelsen av Idjtihâd i sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth samma betydelse som Usûliyyûn talar om?

Svar: Ja. Idjtihâd är att ta ut domar ur detaljerade bevis. Det är bara de lärda som är berättigade till det.

Beträffande författare som Sayyid Qutb och andra, är de inte lärda. De är författare. De är inte lärda.