al-Fawzân om Sayyid Qutbs förtal av ´Uthmâns kalifat

Fråga: Vad menas med att ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) kalifat var ett tomrum mellan de två Shaykherna (Abû Bakr och ´Umar) och ´Alî bin Abî Tâlib1? Stämmer det?

Svar: Det är ett falskt tal. Han förtalar ´Uthmâns kalifat. Han som säger detta i sina böcker är känd. Detta är ett förtal av ´Uthmâns kalifat och typiskt Shî´ahs lära.

´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) kalifat är ett giltigt kalifat. Samrådet, som bestod av männen som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var nöjd med när han dog och som utsågs av ´Umar, valde honom. De enades om honom och muslimerna var nöjda med hans kalifat. Endast en person som är mer vilsen än sin åsna förtalar hans kalifat. Shaykh-ul-Islâm sade:

”Den som förtalar någons av dessa ledares kalifat är mer vilsen än sin åsna.”2

1 Sayyid Qutb sade: ”Jag anser att ´Alîs kalifat var en naturlig fortsättning på Abû Bakrs och ´Umars tidigare kalifat och att ´Uthmâns epok var ett tomrum mellan dem båda.” (al-´Adâlah al-´Idjtimâ´iyyah, sid. 206, femte upplagan)

2 al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah, sid. 118.