al-Fawzân om Sayyid Qutbs beskrivning av Qur’ânen

Fråga: Jag har läst i vissa Qur’ân-tolkningar hur tolkaren säger:

”Qur’ânen är ett fenomen som himlarnas och jordens fenomen.”1

Vad är domen för detta uttalande? Är detta Djahmiyyahs åsikt?

Svar: Ja. Det är just det Djahmiyyah säger. Det bevisar att han anser att Qur’ânen är skapad och att den är ett universellt fenomen som himlarnas och jordens fenomen. Det är exakt detta Djahmiyyah säger. Personen som har sagt detta kan dock vara okunnig. Han vet kanske inte. Han kan vara okunnig utan att veta att Djahmiyyah säger detta.