al-Fawzân om Salafiyyûn som tar ut varandra ur Salafiyyah

publicerad
26.06.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: http://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-2-12.mp3

Datum: 1427-02-12/2006-03-27

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Den senaste tiden har det talats mycket om hur vissa människor inte är Salafiyyûn. Anses denna mening vara en Tabdî´ och krävs det att man först får reda på sanningen?

Svar: Jag varnar för dessa öknamn. Muslimerna och studenterna är – om Allâh vill – i ett bra tillstånd och utmed Salafs lära. Bara för att en person besitter försummelse eller okunnighet, betyder det inte att han utesluts ur Salafiyyah. Det är inte tillåtet att tala på detta vis. Det här talet är inte tillåtet mellan bröderna, studenterna och muslimerna i de muslimska länderna. Det här talet är inte tillåtet. Det är obligatoriskt att råda om man ser någon anmärkning på sin broder. Men att bara säga att han inte tillhör Salafiyyûn? Det är kanske du som inte har förstått Salafiyyah än. Vissa tillskriver sig Salafiyyah utan att förstå den. [Oklart ljud]… Salafî. Om du frågar honom om Salafiyyah, vet han inte.