al-Fawzân om Sa´d bin Wahaf al-Qahtânî – författaren till Hisn-ul-Muslim

Fråga: Är Dr. Sa´d bin Wahaf al-Qahtânîs bok ”al-Ikhtilât” bra i ämnet?

Svar: Jag har inte läst den. Jag känner inte till den. Men mannen är bra, en forskare och pålitlig. Må Allâh skänka honom framgång. Boken har jag dock inte läst.