al-Fawzân om Qur’ân-tavlor

Fråga: Är det tillåtet att hänga upp tavlor med Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) verser i?

Svar: Det hör inte till Salafs handlingar. De hängde inte upp tavlor på vägarna eller väggarna i hemmen. De hängde inte upp Qur’ânen i tavlor. Det är ännu värre att de finns i moskéerna eftersom de distraherar de bedjande. Qur’ânen skall inte hängas upp i tavlor, på kroppar, djur, bilar eller väggar. Den skall inte hängas upp. Qur’ânen skall skyddas från allt det. Qur’ânen skall bevaras i brösten och Masâhif. Sedan kommer den att stiga upp.