al-Fawzân om Qur’ân- och Hadîth-läsning med Tadjwîd

Fråga: Vad är domen för att lära sig Qur’ânen med Tadjwîd-regler och vad är domen för att läsa hadîther och poesi melodiskt?

Svar: Det är bra och fint att läsa Qur’ânen med Tadjwîd. Man skall dock inte överdriva med reglerna. Man skall vara måttlig i Tadjwîd och varken falla i överdrift eller underdrift. Man skall inte lämna Tadjwîd helt och hållet och inte heller skall man överdriva med det.

Vad gäller att försköna rösten när man läser hadîther, så är det en bra handling. Det får människorna att vilja lyssna. De skall dock inte läsas melodiskt.