al-Fawzân om Djarh på Ahl-ul-Bid´ah och ´Adnân ´Ar´ûrs principer

Fråga: Vi undrar över att par principer. Vi skulle vilja höra med er i fall de stämmer överens med Ahl-us-Sunnahs bekräftade principer. Den första principer är ”Vi korrigerar utan att kritisera (Djarh)”. Vad säger ni om det?

Svar: Den saknar grund. Den principen saknar grund. Människor som håller fast vid det falska måste kritiseras.

Fråga: Den andra principen är ”Om du dömer, döms du, och om du kallar, belönas du.” Vad säger ni om den här principen?

Svar: Den är innoverad. Den saknar grund. Människor som håller fast vid det falska måste dömas.

Fråga: Den tredje principen är ”Det hör till rättvisan att nämna goda och dåliga sidor.” Personen argumenterade för det med den kända hadîthen:

”Han talade sanningen för dig samtidigt som han är en lögnare.”

Vad säger ni om detta?

Svar: Det är också falskt. Detta tal är också falskt. Allâh nämnde hedningarnas dåliga sidor utan att nämna de goda.

Fråga: Gäller detta även Ahl-ul-Bid´ah?

Svar: Vad är det med Ahl-ul-Bid´ah?

Fråga: Han säger att det är rättvist att även nämna deras goda och dåliga sidor…

Svar: Det är samma sak. Deras dåliga sidor nämns till skillnad från deras goda. Allâh nämnde fiendernas dåliga sidor utan att nämna deras goda sidor. Är detta ´Ar´ûrs principer?

Frågeställare: Ja, det är hans principer.

Svar: De är alla förkastade och falska. Han har avvisats i flera böcker.

Fråga: Den femte principen är ”Det är tillåtet att säga att en person har fel men att det är förbjudet att förtala honom.”

Svar: Detta är precis som ”Vi korrigerar utan att kritisera”. Det är samma sak.

Fråga: Han gav ett exempel och frågade varför Imâm Ahmad inte fördöms när han gör Takfîr på den som inte förrättar bönen medan Sayyid Qutb fördöms när han uttrycker sig på vissa sätt så att vi säger att han gör Takfîr på samhällena medan Imâm Ahmad inte fördöms när han gör Takfîr på alla dessa folkmassor? Vad säger ni om detta?

Svar: Imâm Ahmad var otroligt lärd. Han kände till bevisen och hur bevisen skulle användas. Sayyid Qutb var okunnig och saknade kännedom. Han hade inga bevis för det som han sade. Det är orättvist att jämföra Imâm Ahmad med Sayyid Qutb.

Fråga: Han säger också att han inte känner till någon i världen i dag som har talat om metodologiska frågor som Sayyid Qutb och att det mesta som han har skrivit är korrekt. När han blev ställd mot väggen, sade han att han med ”metodologiska frågor” menade frågor om val och mord och att han med ”i dag” menade femtiotalet…

Svar: Han vet inte. Han vet inte eftersom han är okunnig. Vi vet – och lov och pris tillkommer Allâh – att de lärda före och efter Sayyid Qutb inte håller med honom.

Fråga: Han säger även att det finns ett kall som går ut på att kritisera människorna på grund av något misstag eller oklart yttrande och [oklart ljud]. Vad säger ni om det?

Svar: Det är tomt prat. Han vill rentvå falskheten och försvara dem som håller vid det falska.

Fråga: Han säger att den som forskar kring gruppernas splittringar finner att orsaken oftast är karaktären och inte trosläran eller metodiken. Stämmer det?

Svar: Orsakerna beror på trosläran och inte på karaktären. Han vill dölja dem.

Fråga: Vad säger ni om honom?

Svar: Han är inte alls lärd. Han kom till Saudiarabien som en arbetare. Därefter visade han vad han står för.

Fråga: Skall vi låta bli att gå på hans lektioner? Han kommer till Europa. Råder ni Salafî-ungdomen att gå på hans lektioner?

Svar: Jag råder Salafî-ungdomen att bojkotta hans och hans jämlikars lektioner och att de inte går på dem.