al-Fawzân om organdonationer

Fråga: Är organdonationer tillåtna?

Svar: De är tillåtna förutsatt att två villkor uppfylls:

1 – Donatorn skall inte komma till skada på grund av donationen.

2 – Personen som får organet skall vara i behov av det samt gagnas av det.