al-Fawzân om oenigheten mellan al-Halabî och al-Ladjnah ad-Dâ’imah

Fråga: Vad anser du om den som anser att otron endast utesluter en person ur religionen om man anser den vara tillåten? Stämmer det att meningsskiljaktigheten mellan al-Ladjnah ad-Dâ’imah och ´Alî al-Halabî endast är bildlig?

Svar: Skona oss detta tal. De lärda har sedan tidigare förklarat avfallsfrågan. Den är förklarad i Fiqh- och Tawhîd-böckerna. Vi är inte i behov av en ny person som ger sig på människorna med sina teorier, sin okunnighet och sina lögner. Vi är inte i behov av dessa människor. Vi har nog med våra lärdas åsikt och det som de har skrivit ned i autentiska Fiqh- och ´Aqîdah-böcker. Det räcker för oss. Vi följer det och lämnar dessa nya böcker och dessa nya låtsasstudier som har sysselsatt ungdomarna och människorna.